Välkommen till kennel Periwinkle i Nyköping

EDIT OCH TROLLIS HAR FÅTT VALPAR DEN 9 JUNI. EN HANVALP VILL FORTFARANDE HITTA ETT NYTT HEM.


Kontakta mig, Helena,  för mer information om kullen eller om du vill veta mer om rasen. 0708-402292 eller helenaborell2@gmail.com

KENNEL PERIWINKLE har funnits sedan 1987, i början födde jag endast upp engelsk springer spaniel för att 1990 köpa min första field spaniel.
Raserna kompletterar varandra med sina lite olika temperament och aveln skiljer sig avsevärt då springern i Sverige är en stor ras med en mycket bred avelsbas och fielden endast består av ca 350 individer och detta innebär en mycket stor utmaning i att kunna gå vidare och utveckla rasen.
För mig är målet att föda upp mentalt och fysiskt sunda hundar som utvecklar rasen och ger den enskilda hundägaren den kamrat dom förväntar sig.
Jag har inställningen att en god kontakt mellan uppfödare och valpköpare är viktig, så att jag kan dela med mig av den erfarenhet jag har om mina raser och att den nya hundägaren kan ge mig mer kunskap.

Med vänlig hälsning

Helena Borell

Periwinkle's Golden Opportunity "Ludde"
Periwinkle's Golden Opportunity "Ludde"
SEU(U)CH SEVCH MULTIV Arishmell Arthur
periwinkle - vintergröna
SEU(U)CH Periwinkle's Chocoholic
Periwinkle's Just Jade   "Meya"
Periwinkle's Just Jade "Meya"

Kennel Periwinkle

0708-402292

helenaborell2@gmail.com

Bogdogs Pearl of Passion
WJV-2014 Periwinkle's von Goethe