Standardsida

Kontakta mig för att höra vad som är på gång! Se årets och några av mina tidigare kullar i menyn till vänster.


klicka här för att läsa om Att köpa hund

klicka här för att läsa om Din valp och unghund

klicka här Valptips.se för många bra träningstips av Helene Strömbom och Anette Hellgren

 
"Field Spaniel Klubben har

förväntningar på Dig som har/köper field spaniel.

Det avelsarbete som klubben genomför i samarbete med uppfödarna syftar till att Du som valpköpare skall få en frisk och duglig hund. Som valpköpare har Du ett stort ansvar för att detta arbete skall kunna bedrivas effektivt.
Det är därför viktigt att Du röntgar hundens höfter då den uppnått ett års ålder, ögonlyser (...) samt att Du gärna meriterar hunden på t.ex. mentalbeskrivning/jaktprov/utställning/viltspår (...).
Allt detta oavsett om hunden är tänkt att användas i avel eller ej.
Genom detta bidrar Du till att vi även fortsättningsvis kan utveckla rasen så att också nästa generation valpköpare har möjlighet att få en frisk och sund field spaniel.


Field Spaniel Klubben har

förväntningar på Dig som har/köper hanhund.

Field spanielrasen är numerärt så extremt liten att det är mycket svårt för uppfödarna att hitta lämpliga avelsdjur som inte är nära besläktade med varandra. Uppfödarna har oftast heller inte möjlighet att hålla med egna obesläktade hanar i den utsträckning som behövs.
På grund av detta måste alla field spanielhanar, även de som 'bara' är tänkta som sällskapshundar, räknas som potentiella avelshundar - just Din fieldhane också!
Därför är det extra viktigt att Du som hanhundsägare höftledsröntgar och ögonlyser-, samt ställer Din sunda och trevliga fieldhane till förfogande för avel, till likaledes sunda och trevliga tikar.
På så sätt hjälper Du till med field spanielrasens fortsatta överlevnad!
För mer information, kontakta Din uppfödare och Field Spaniel Klubben.
Till sist vill vi önska Dig lycka till med Din field spaniel "
( FSKs hemsida 2004-01-10: http://home.swipnet.se/~w-121182/ha_field.htm)